Vill du delta med ditt varumärke? Anmäl dig här!

Företagsnamn:
Showroomnummer, om applicerbart:
Organisationsnummer:
Namn på bokare:
Telefon till bokare:
E-mail till bokare:
Företagsadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
E-mail för digital faktura:


Information om ditt/dina varumärken

Varumärke 1:

Varumärke 2:

Varumärke 3:

Har du fler varumärken, skriv namn och kategori här:


Dina önskemål kring yta

Ditt önskemål om storlek samt övriga önskemål:


Marknadsföring

Är du intresserad av att boka medverkan i ett nyhetsbrev inför Fashion Sample Sale? Vill du synas på digitala skärmar under eventet?
Ja tack till extra synlighet

Vid frågar, maila sofia@stockholmfashiondistrict.se.


Villkor

Alla priser är ex moms. Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns. Om annullering sker mer än 7 dagar efter meddelande om monterplacering och dess datum svarar utställaren för 100% av monterhyran.
Monterplatsen får ej tas besittning för ens monterhyran till fullo är betald. Monterplatsen/showroomet får ej helt eller delvis överlåtas utan tillstånd av arrangören. Montern/showroomet ska vara bemannad under mässans öppettider och tills mässan stänger den sista dagen. I annat fall utgår vite om SEK 10.000 per dag.

Utställaren ansvarar för att produkter och material används vid utställningen inte kränker någons rätt, inklusive immateriella rättigheter. Utställaren ska på egen bekostnad försvara Trade Partners Sweden/Stockholm Fashion District om krav riktas eller talan förs mot denna om intrång i patent, varumärke, upphosvrätt eller annan rätt pga utställarens produkter eller i samband därmed. Utställaren åtar sig även att ersätta Trade Partners Sweden/Stockholm Fashion District för de ersättningar och skadestånd som denne genom förlikning eller dem kan bli skyldig att utge, liksom även samtliga kostnader associerade därmed, inklusive Trade Partners Sweden/Stockholm Fashion Districts kostnader för anlitande av juridiskt ombud. Genom att skicka in den anmälan godkänner ni ovan.

Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter här genom att klicka på denna länk.

Genom att bocka i rutan godkänner jag att ovan uppgifter är riktiga och användandet av personuppgifter: